Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Szkoła Liderów Juliusza

Czcionka:

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

 

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Małgorzata Kaim, Agnieszka Henel, Magdalena Kawecka

CELE

Cel nadrzędny: rozwijanie kompetencji obywatelskich wśród młodych, aktywnych ludzi, którzy chętnie podejmują działania w swoim otoczeniu.

Uczeń zdobywa wiedzę na temat:

 • zwiększenia świadomości dotyczącej swoich mocnych stron,
 • jak być efektywnym, asertywnym i jak dobrze komunikować się z innymi,
 • jak wyznaczać kierunki swojego dalszego rozwoju,
 • udoskonalenia wybranych umiejętności przydatnych w codziennej pracy i w życiu osobistym.

Uczeń zdobywa lub doskonali umiejętności, dzięki którym lepiej sobie radzi na co dzień

 • w ramach tzw. zarządzania swoją psychiką
 • Inteligencja emocjonalna
 • Kreatywność i twórcze myślenie
 • Krytyczne myślenie
 • Motywowanie się do działania
 • Poczucie własnej wartości
 • Podejmowanie decyzji
 • Rozwiązywanie problemów
 • Rozwijanie talentów i silnych stron
 • Stawianie i realizacja celów
 • Samoakceptacja, samodyscyplina, samoświadomość
 • Odpowiedzialność za siebie, swoje działania i decyzje
 • Wyrabianie dobrych nawyków
 • Wyciąganie wniosków z porażek
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • w ramach tzw. umiejętności społecznych
 • Aktywne słuchanie
 • Asertywność
 • Autoprezentacja
 • Inicjowanie relacji
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Konstruktywna krytyka
 • Przywództwo
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Współpraca w zespole
 • Wyrażanie swoich uczuć, potrzeb i oczekiwań

 

FORMY, METODY PRACY I SPOSOBY REALIZACJI INNOWACJI

1. Termin realizacji: 1.09.2016 - 30.06.2017.

2. Program innowacji będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych, które będą odbywać się raz w miesiącu, w soboty, w ramach tzw. Klubu Liderów Juliusza. Zajęcia będą prowadzić nauczyciele – tutorzy: dyr. Małgorzata Kaim, Agnieszka Henel, Magdalena Kawecka.

3. Zajęcia warsztatowe będą dotyczyć zagadnień:

DATA

TEMATYKA

NAUCZYCIELE-TUTORZY

IX/2016

Samopoznanie (integracja)

Małgorzata Kaim, Agnieszka Henel, Magdalena Kawecka

X/2016

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Małgorzata Kaim, Agnieszka Henel

XI/2016

Wartości

Magdalena Kawecka

I/2017

Przywództwo

Małgorzata Kaim

II/2017

Myślenie: kreatywne, krytyczne i samodzielne

Agnieszka Henel

III/2017

Rozwiązywanie problemów

Magdalena Kawecka

IV/2017

Kształcenie liderów

Małgorzata Kaim

VI/2017

GALA 2L

Małgorzata Kaim, Agnieszka Henel, Magdalena Kawecka

4. W ramach projektu będą zorganizowane 1-2 spotkania pod hasłem „Pasje – ludzie – wartości”  z zaproszonymi gośćmi, którzy osiągnęli w życiu sukces.

5. Uczniowie uczestniczący w kursie, którzy będą chcieli podjąć dodatkowo działania zgodne ze swoją pasją, angażujące społeczność lokalną będą objęci opieką tutora.

6. Kurs kończy się Galą 2L: Liderów i Laureatów. Uczestnicy kursu „Szkoła Liderów Juliusza” otrzymają certyfikaty. Ponadto podczas gali zaprezentowani będą uczniowie, którzy osiągnęli sukces edukacyjny, są laureatami w danym roku szkolnym konkursów i olimpiad o zasięgu lokalnym i krajowym.

E-dziennik

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Kartka z kalendarza

ERASMUS +

Reforma edukacji

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza