Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Studniówka 2020

Czcionka:

KLAUZULA DO REGULAMINU STUDNIÓWKI 2020
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

 


KOSZT BALU STUDNIÓWKOWEGO:
a) koszt 650,00zł:
- maturzysta I LO im. J. Słowackiego wraz z osobą towarzyszącą, która również jest uczniem I LO im. J. Słowackiego ale nie jest maturzystą;
- maturzysta I LO im. J. Słowackiego wraz z osobą towarzyszącą spoza szkoły;
b) koszt 550,00zł:
- maturzysta I LO im. J. Słowackiego bez osoby towarzyszącej;
c) jeżeli uczestnikami studniówki są:
- maturzysta I LO im. J. Słowackiego wraz z osobą towarzyszącą, która również jest uczniem   I LO im. J. Słowackiego i jednocześnie jest maturzystą, wówczas każde z nich opłaca kwotę 550,00zł.

1. Wpłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego związanego z obsługą studniówki 2020 r.

ODBIORCA: KOMITET STUDNIÓWKOWY
PKO BP 58 1020 1664 0000 3902 0614 6734

W tytule przelewu proszę wpisać:
"WPŁATA NA STUDNIÓWKĘ 2020”,
imię i nazwisko ucznia,
klasa z oznaczeniem LITERY np.: 3A, 3B, 3C, itp.,
w przypadku rat: proszę o wpisanie np.: rata nr 1.
1. Całościowy koszt studniówki obejmuje:
Studniówkę w dniu 10.01.2020 r. (Hala Polonia)
Maturę 2020 ( catering podczas egzaminów pisemnych oraz ustnych dla
uczniów oraz nauczycieli).
2. Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyli w ,,Balu Studniówkowym" 2020 ponoszą WYŁĄCZNIE koszty ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ Matury 2020 tj. 100 zł
Catering podczas egzaminów pisemnych oraz ustnych dla uczniów oraz nauczycieli).
2. Pierwszą część wpłaty w wysokości 300,00 złotych ( słownie: trzysta złotych 00/100 gr.) lub wyższą, należy bezwzględnie uiścić do dnia 30.10.2019 r.
3. Pozostałą kwotę należy wpłacić nie później niż do dnia 30.11.2019 r. gdyż w tym terminie nastąpi zamknięcie wpłat.
4. Z chwilą dokonania wpłaty akceptuję w całości warunki REGULAMINU STUDNIÓWKI 2020 i przyjmuję do wiadomości że kwota ta nie podlega zwrotowi.
5. Pozostałe środki pieniężne przeznaczone zostaną na obsługę wydarzeń związanych z wydarzeniem MATURA 2020.
6. W przypadku braku w/w. wpłat uczeń/uczennica zostanie wykluczony/a z grona uczestników
imprezy.
7. Każdy z Rodziców/Opiekunów uczniów/uczennic ma prawo wglądu do rachunków
wynikających z obciążenia w/w. konta po wcześniejszym ustaleniu z Przewodniczącą
Komitetu Organizacyjnego oraz Księgową.
8. Całkowite rozliczenie poniesionych wydatków nastąpi w miesiącach maj/czerwiec 2020 r.
O dokładnym terminie zebrania z rozliczeniem poinformuje Komitet Organizacyjny.
9. Oświadczenia 2,3,4 zawarte w załącznikach muszą zostać dostarczone do dnia 30.11.2019 r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

zalacznik-nr-5-zgoda na samodzielny powrót

Utworzono dnia 14.10.2019, 16:31

zalacznik-4-oswiadczenie-niepelnoletnich

Utworzono dnia 14.10.2019, 16:30

zalacznik-3-oswiadczenie-osob-towarzyszacych

Utworzono dnia 14.10.2019, 16:30

zalacznik-2-oswiadczenia-rodzicow

Utworzono dnia 14.10.2019, 16:30

zalacznik-1-potwierdzenie-regulaminu-przez-ucznia

Utworzono dnia 14.10.2019, 16:29

Wstępny-kosztorys-studniowka-2020

Utworzono dnia 14.10.2019, 16:29

Regulamin-studniowka-2020r

Utworzono dnia 14.10.2019, 16:28

E-dziennik

Nauka zdalna

Ranking olimpijski COPTIOSH

Zapraszamy!

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

ERASMUS +

Reforma edukacji

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza