Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Studniówka

Czcionka:

KLAUZULA DO REGULAMINU STUDNIÓWKI 2019

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

 

KOSZT BALU STUDNIÓWKOWEGO:

a) koszt 650,00zł:

- maturzysta I LO im. J. Słowackiego wraz z osobą towarzyszącą, która również jest uczniem I LO im. J. Słowackiego ale nie jest maturzystą;

- maturzysta I LO im. J. Słowackiego wraz z osobą towarzyszącą spoza szkoły;

b) koszt 550,00zł:

- maturzysta I LO im. J. Słowackiego bez osoby towarzyszącej;

c) jeżeli uczestnikami studniówki są:

- maturzysta I LO im. J. Słowackiego wraz z osobą towarzyszącą, która również jest uczniem   I LO im. J. Słowackiego i jednocześnie jest maturzystą, wówczas każde z nich opłaca kwotę 550,00zł.

 

 1. Wpłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego związanego z obsługą studniówki 2019r.


ODBIORCA: KOMITET STUDNIÓWKOWY

PKO BP 88 1020 1664 0000 3602 0590 1998

 

W tytule przelewu proszę wpisać:

 • "WPŁATA NA STUDNIÓWKĘ 2019”,

 • imię i nazwisko ucznia,

 • klasa z oznaczeniem LITERY np.: 3A, 3B, 3C, itp.,

 • w przypadku rat: proszę o wpisanie np.: rata nr 1.

 1. Całościowy koszt studniówki obejmuje:

 • Studniówkę w dniu 08.02.2019r. ( Hala Polonia )

 • Maturę 2019 ( catering podczas egzaminów pisemnych oraz ustnych dla

uczniów oraz nauczycieli).

 1. Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyli w ,,Balu Studniówkowym" 2019 ponoszą WYŁĄCZNIE koszty ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ Matury 2019 tj.

 • Catering podczas egzaminów pisemnych oraz ustnych dla uczniów oraz nauczycieli).

2. Pierwszą część wpłaty w wysokości 300,00 złotych ( słownie: trzysta złotych 00/100 gr.) lub wyższą, należy bezwzględnie uiścić do dnia 30.11.2018r.

3. Pozostałą kwotę należy wpłacić nie później niż do dnia 15.01.2019r. gdyż w tym terminie nastąpi zamknięcie wpłat.

4. Z chwilą dokonania wpłaty akceptuję w całości warunki REGULAMINU STUDNIÓWKI 2019

i przyjmuję do wiadomości że kwota ta nie podlega zwrotowi.

 1. Pozostałe środki pieniężne przeznaczone zostaną na obsługę wydarzeń związanych z wydarzeniem MATURA 2019.

6. W przypadku braku w/w. wpłat uczeń/uczennica zostanie wykluczony/a z grona uczestników

imprezy.

7. Każdy z Rodziców/Opiekunów uczniów/uczennic ma prawo wglądu do rachunków

wynikających z obciążenia w/w. konta po wcześniejszym ustaleniu z Przewodniczącą

Komitetu Organizacyjnego oraz Księgową.

8. Całkowite rozliczenie poniesionych wydatków nastąpi w miesiącach maj/czerwiec 2019r.

O dokładnym terminie zebrania z rozliczeniem poinformuje Komitet Organizacyjny.

9. Oświadczenia 2,3,4 zawarte w załącznikach muszą zostać dostarczone do dnia 15.12.2018r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zgoda na samodzielny powrót

Utworzono dnia 02.02.2019, 07:50

Regulamin balu studniówkowego

Utworzono dnia 14.11.2018, 18:41

Wstępny kosztorys studniówki 2019

Utworzono dnia 05.11.2018, 13:57

Potwierdzenie regulaminu przez ucznia

Utworzono dnia 17.10.2018, 16:52

Utworzono dnia 01.01.1970, 01:00

Utworzono dnia 01.01.1970, 01:00

Utworzono dnia 01.01.1970, 01:00

Oświadczenia rodziców

Utworzono dnia 17.10.2018, 16:50

Oświadczenie niepełnoletnich

Utworzono dnia 17.10.2018, 16:49

Oswiadczenie osób towarzyszących

Utworzono dnia 17.10.2018, 16:49

E-dziennik

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza

Reforma edukacji

Job shadowing

Nakrętkowa Częstochowa

LICZNIK 2018/2019: 

40 497 szt. 

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały