Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Zebrania i konsultacje

Czcionka:

HARMONOGRAM
ZEBRAŃ Z RODZICAMI/ PRAWNYMI OPIEKUNAMI UCZNIÓW I LO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 1. 14 września 2017 r.
  -zebranie nr 1 (organizacyjne)- 17.00-18.00-wybór „trójek klasowych”
        2.   19 października 2017 r.
  -konsultacje nr 1- 17.00-18.00
        3.   07 grudnia 2017 r. (miesiąc przed klasyfikacją)
  -zebranie nr 2 (kl. I-III )-17.00-17.30 (informacja o grożących ocenach niedostatecznych)
               - konsultacje nr 2 - 17.30-18.00
        4.    18 stycznia 2018 r.
            -zebranie z rodzicami nr 3 (podsumowanie I semestru, organizacja II semestru) 
            17.00-18.00
        5.  22 marca 2018 r.
  -zebranie z rodzicami nr 4 (kl. III-miesiąc przed klasyfikacją) -17.00-17.30 (informacja o grożących ocenach niedostatecznych)
             -konsultacje nr 3 (dla rodziców pozostałych uczniów)  17.30-18.00
        6.   17 maja 2018 r.
  - zebranie nr 5 (kl. I-II –miesiąc przed klasyfikacją, informacja o grożących ocenach niedostatecznych) - 17.00-17.30                                                                                                                       -konsultacje nr 4-17.30-18.00

E-dziennik

Rekrutacja 2018

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

SłowackiArt

Reforma edukacji

Job shadowing