Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Zebrania i konsultacje

Czcionka:

HARMONOGRAM
ZEBRAŃ Z RODZICAMI/ PRAWNYMI OPIEKUNAMI UCZNIÓW I LO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 1. 13 września 2018 r.
  -zebranie nr 1 (organizacyjne)- 17.00-18.00-wybór „trójek klasowych”
 2. 18 października 2018 r.
  -konsultacje nr 1- 17.00-18.00
 3. 13 grudnia 2018 r. (3 tygodnie przed wystawieniem ocen śródrocznych)
  -zebranie nr 2 (kl. I-III )-17.00-17.30 (informacja o grożących ocenach niedostatecznych)
  - konsultacje nr 2 - 17.30-18.00
 4. 17 stycznia 2019 r.
   -zebranie z rodzicami nr 3 (podsumowanie I semestru, organizacja II semestru) - 17.00-18.00
 5. 28 marca 2019 r.
  -zebranie z rodzicami nr 4 (kl. III- 2 tygodnie przed wystawieniem ocen rocznych) -17.00-17.30 (informacja o grożących ocenach niedostatecznych)
  -konsultacje nr 3 (dla rodziców pozostałych uczniów)  17.30-18.00
 6. 23 maja 2019 r.
  - zebranie nr 5 (kl. I-II – 2 tygodnie przed wystawieniem ocen rocznych, informacja o grożących ocenach niedostatecznych) - 17.00-17.30                   -konsultacje nr 4 -17.30-18.00

E-dziennik

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza

Reforma edukacji

Job shadowing

Nakrętkowa Częstochowa

LICZNIK 2018/2019: 

40 497 szt. 

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały