Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Zasady przyznawania punktów w procesie rekrutacji do I LO

Czcionka:

Zasady przyznawania punktów w procesie rekrutacji  do I L.O

Kandydat do liceum może uzyskać maksimum 200 punktów w procesie rekrutacyjnym,w tym:

I.   72 punkty za oceny z j. polskiego, matematyki  i dwóch przedmiotów określonych dla konkretnego oddziału  tj.

Oddział

Punktowane przedmioty

A

historia, wiedza o społeczeństwie

B

j. angielski, historia

C

j. angielski, geografia

D

geografia, wiedza o społeczeństwie

E

biologia, j. angielski

F

biologia, chemia

 

Ocena

Punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

 dopuszczający

2

 

II.  Maksymalnie 100 punktów  uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Przyjmuje się 0,2 punktu za każdy uzyskany procent na egzaminie z:

- język polski

- historia i wiedza o społeczeństwie

- matematyka

- przedmioty przyrodnicze

- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.

 

III.  7 punktów za uzyskanie świadectwa  z wyróżnieniem.

IV.  Maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych.

V.   3 punkty za aktywność społeczną , w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Wszystkie osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwo ukończenia gimnazjum, które jest jedynym dokumentem je potwierdzającym.

E-dziennik

Rekrutacja 2018

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

SłowackiArt

Reforma edukacji

Job shadowing