Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Klasa I d

Czcionka:

KLASA I D - MEDYCZNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE: BIOLOGIA, JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA 
JĘZYKI DO WYBORU: NIEMIECKI I ROSYJSKI
LICZBA MIEJSC: 30

 

DODATKOWE ZAJĘCIA W RAMACH PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

BIOLOGIA

 • Zajęcia w klasie z wykorzystaniem programów multimedialnych oraz audiowizualnych pomocy naukowych
 • Prowadzenie ćwiczeń z mikroskopowania (preparaty przyżyciowe, utrwalane i gotowe)
 • Organizowanie zajęć pozaszkolnych o charakterze laboratoryjnym z mikrobiologii;
 • Empiryczne poznawanie przyrody w terenie podczas warsztatów ekologicznych;
 • Konstruowanie zielników po kursie botaniki systematycznej
 • Prowadzenie hodowli ciekawych gatunków zwierząt bezkręgowych, np. patyczaków oraz kręgowców, np. aksolotli meksykańskich;
 • Prowadzenie zajęć dodatkowych, przygotowujących uczniów do matury z biologii
 • Wyjazdy do ogrodów botanicznych, zoologicznych, palmiarni (Powsin, Wrocław, Kraków)
 • Praca z uczniami w ramach przygotowań do konkursów i olimpiad przedmiotowych
 • Organizacja konkursów szkolnych i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach o tematyce biologicznej:
 1. Szkolny konkurs wiedzy o HIV i AIDS
 2. Międzyszkolny konkurs ,,Maszyneria ludzkiego ciała”
 3. Międzyszkolny konkurs ,,Wiersz i piosenka ekologiczna”
 4. Powiatowy konkurs dendrologiczny
 5. Powiatowy konkurs ,,Żyjmy bezpiecznie w zdrowym środowisku”
 6. Powiatowy konkurs ornitologiczny ,,Ptasia olimpiada ‘’
 7. Ogólnopolski konkurs Oxford Biologia Plus
 8. Ogólnopolski konkurs fotograficzny ,,Tęcza‘’
 9. Ogólnopolski konkurs ekologiczny ,,Eko – Planeta‘’
 10. Olimpiada Biologiczna
 11. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 12. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 13. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • ORGANIZACJA SESJI O CHARAKTERZE PROZDROWOTNYM I NAUKOWYM
 1. Obchody Światowego Dnia Walki z HIV i AIDS
 2. Obchody Międzynarodowego Dnia Wody
 3. Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi

 

CHEMIA

 • Zajęcia w laboratorium Zakładu Chemii Ogólnej - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej
 • Organizowanie zajęć pozaszkolnych o charakterze laboratoryjnym z chemii
 • Prowadzenie zajęć dodatkowych, przygotowujących uczniów do matury z chemii
 • Konkursy, turnieje o tematyce chemicznej i ekologicznej
 • Praca z uczniami w ramach przygotowań do konkursów i olimpiad przedmiotowych: konkursy i międzyszkolne turnieje chemiczne oraz Olimpiada Chemiczna
 • Wycieczki dydaktyczne:

-  Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

-  Plastinarium w Gubinie,

-  Spotkania z ciekawą chemią na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,

-  Warsztaty z kryminalistyki na UJ,

-  Wykłady popularno - naukowe


JĘZYK ANGIELSKI

 •  Innowacja pedagogiczna  " Język angielski w różnych dziedzinach nauki"
 •  realizacja unijnego projektu " Certyfikat + "/ "Nowe Kwalifikacje", ( 6- miesięczny dostęp do platformy e-learningowej lerni.us oraz możliwość zdawania online egzaminu potwierdzającego praktyczną znajomość języka angielskiego oraz uzyskania certyfikatu Language Cert LTE od poziomu A1 do C2
 • lekcje łączone, np.: j. polski - j. angielski (poświęcone światowej literaturze anglojęzycznej – Szekspir, Vonnegut, Hemingway); historia - j. angielski (reformacja w Anglii)
 • projekty translatorskie (przekłady literatury anglojęzycznej na język polski w ramach zajęć z obu tych języków)
 • wyjścia na seanse filmowe w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz na filmy zaznajamiające uczniów z historią i realiami krajów anglojęzycznych
 • udział uczniów w licznych imprezach okolicznościowych w szkole w celu zapoznawania ich z kulturą krajów anglojęzycznych poprzez zabawę (Halloween, Dzień św. Patryka, Dzień św. Walentego), zawsze z zachowaniem szacunku dla polskich zwyczajów.

WSPÓŁPRACA:

 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet im. J. Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski
 • Pałac Młodzieży w Katowicach
 • Laboratorium mikrobiologiczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie,
 • Fundacja ProChemia przy UJ
 • Instytuty brytyjskie, np. wyjścia na wykłady do British Council, zachęcanie uczniów do zdawania egzaminów międzynarodowych, zapoznawanie z wymaganiami egzaminacyjnymi, np. First Certificate, Certificate in Advanced English - uznawanych na całym świecie (poziom matury rozszerzonej i wyższy)


CO PO CZTEROLETNIEJ EDUKACJI W TEJ KLASIE?
Klasa realizująca w zakresie rozszerzonym przedmioty – biologia, chemia, język angielski  i przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach: medycznych (lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, zdrowie publiczne), a także: psychologia, biotechnologia, inżynieria i ochrona środowiska, kosmetologia, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, biofizyka, biologia, chemia, farmacja, fizjoterapia, leśnictwo, ogrodnictwo, oceanografia, weterynaria.

PREZENTACJA DOSTĘPNA PO KLIKNIĘCIU NA ZDJĘCIE !!!

Zapraszamy

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza