Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Klasa I c

Czcionka:

KLASA I C - GEOGRAFICZNO-JĘZYKOWA 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI/WŁOSKI
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE: JĘZYK POLSKI, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA
LICZBA MIEJSC: 15 (R. NIEMIECKI), 15 (R. WŁOSKI)

GEOGRAFIA

 • SKKT-PTTK  organizuje weekendowe wyjazdy w Beskidy, na Jurę Krakowsko-Częstochowską i inne.
 • Uczniowie biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych takich, jak: Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH. Zajęcie miejsca w czołówce umożliwia zdobycie indeksów na uczelnie wyższe.
 • W ramach godzin dodatkowych uczestniczymy w zajęciach warsztatowych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, zajęciach w Obserwatorium Astronomicznym i Planetarium Śląskim w Chorzowie, Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, Instytucie Meteorologii w Częstochowie, wykładach na uczelniach wyższych, m.in. na Uniwersytecie Śląskim i w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki.

JĘZYK ANGIELSKI


W zakresie języka angielskiego uczniowie mogą brać udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego, konkursach Fox i Oxford Plus, także w konkursach wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Szkolnym Konkursie Gramatycznym oraz licznych innych konkursach i turniejach wiedzy dotyczącej przedmiotu i krajów angielskiego obszaru językowego

 • realzacja innowacji pedagogicznej  " Język angielski w różnych dziedzinach nauki"
 • realizacja unijnego projektu " Certyfikat + "/ "Nowe Kwalifikacje", (6- miesięczny dostęp do platformy e-learningowej lerni.us oraz możliwość zdawania online egzaminu potwierdzającego praktyczną znajomość języka angielskiego oraz uzyskania certyfikatu Language Cert LTE od poziomu A1 do C2

JĘZYK NIEMIECKI 

 • współpraca z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Badań Austrii - "Młodzież Europy poznaje Wiedeń" – tygodniowy pobyt polskiej młodzieży w stolicy Austrii  - celem poznania kultury, historii, a także doskonalenia języka niemieckiego
 • wymiana z Couven Gymnasium w Aachen 
 • wymiana z gimnazjum w Forchheim
 • przygotowanie uczniów do konkursów Ogólnopolskich – Deutschfreund, Sprachdoktor,  Weltsprachen Abitur, Deutsch für mich
 • przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego
 • Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o krajach Niemieckojęzycznych
 • atrakcyjne wycieczki do Niemiec i Austrii w okresie przedświątecznym – WEIHNACHTSMARKT, OSTERMARKT
 • współpraca z Biblioteką Austriacka w Opolu (seminaria multimedialne, lekcje biblioteczne o krajach niemieckojęzycznych w ramach projektu „Biblioteka z klasą”)
 • współpraca z Instytutem Goethego w Krakowie (projekcje filmów w języku niemieckim, udział w warsztatach językowych)
 • Udział w lekcjach i wykładach w języku niemieckim w ramach współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie – Instytutem Filologii Germańskiej w Częstochowie 

JĘZYK WŁOSKI

 • Współpraca z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie i Krakowie: wizyty w instytutach, warsztaty języka włoskiego;

 • Współpraca z Polsko-Włoskim Stowarzyszeniem „ DUE TERRE”: spotkania Stowarzyszenia w OPK GAUDEMATER, udział w zajęciach realioznawczych, udział w wydarzeniach Nocy Kulturalnej w Częstochowie;

 • Współpraca ze Stowarzyszeniem DANTE ALIGHIERI: warsztaty językowe, zwiedzanie Krakowa z włoskim przewodnikiem;

 • Ogólnopolskie Konkursy Języka Włoskiego organizowane przez Instytut Italianistyki w Łodzi, „Bel Paese” IX LO we Wrocławiu, Małopolski Konkurs Wiedzy o Kulturze i Języku Włoskim


DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 • udział w imprezach okolicznościowych w szkole w celu zapoznania z kulturą krajów anglojęzycznych poprzez zabawę (Dzień Angielski, Dzień Niemiecki, Halloween, Dzień Sw Patryka, Dzień Św. Walentego.
 • Wyjazdy, wyjścia pozaszkolne, wycieczki dydaktyczne: 
 • wyjazdy zagraniczne
 • wycieczki dydaktyczno-wychowawcze
 • wyjścia na seanse filmowe zaznajamiające uczniów z historią krajów anglojęzycznych oraz projekcje filmowe połączone z warsztatami w OKF
 • wyjścia i wyjazdy na spektakle teatralne anglojezycznych i niemieckojęzycznych autorów ( wyjazdy do teatrów krakowskich, wrocławskich,Łodzkich oraz warszawskich)-wyjazdy na wykłady w języku angielskim
 • współpraca z Biblioteką Austriacka w Opolu ( seminaria multimedialne, lekcje biblioteczne o krajach niemieckojęzycznych w ramach projektu „Biblioteka z klasą”)
 • współpraca z Instytutem Goethego w Krakowie (projekcje filmów w języku niemieckim, udział w warsztatach językowych)
 • udział w lekcjach i wykładach w języku niemieckim w ramach współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie – Instytutem Filologii Germańskiej w Częstochowie

WSPÓŁPRACA

 • współpraca z instytucjami brytyjskimi, np. wyjścia na wykłady do British Council, zachęcanie uczniów do zdawania egzaminów międzynarodowych, zapoznawanie z wymaganiami egzaminacyjnymi, np. First Certificate, Certificate in Advanced English -  uznawanych na całym świecie (poziom matury rozszerzonej i wyższy)
 • współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim i Jagiellońskim – udział w wykładach na wydziale anglistyki.

PREZENTACJA DOSTĘPNA PO KLIKNIĘCIU NA ZDJĘCIE !!!

Zapraszamy

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza