Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Klasa I b

Czcionka:

KLASA I B  -  MEDIALNA

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: JĘZYK POLSKI, HISTORIA, JĘZYK ANGIELSKI
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE: JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA, MATEMATYKA
LICZBA MIEJSC: 30
JĘZYKI DO WYBORU: NIEMIECKI, ROSYJSKI

 

DODATKOWE ZAJĘCIA W RAMACH PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH:

JĘZYK POLSKI

 • możliwość rozwijania talentu poetyckiego i literackiego poprzez udział w wykładach pracowników UJD (udział w cyklicznych "wieczorkach poetyckich")
 • współpraca z Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie – organizowanie wyjść (w tym również popołudniowych) na spektakle
 • wyjścia na seanse filmowe w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • współpraca z Ośrodkiem Kultury Filmowej w Częstochowie – organizowanie warsztatów filmowych
 • możliwość rozwijania pasji dziennikarskich – współpraca z "Życiem Częstochowy i Powiatu" i publikacja tekstów na łamach pisma publicystyczno-literackiego „Metonimia”
 • wycieczki polonistyczne i polonistyczno – historyczne
 • lekcje łączone, np.: j. polski - j. angielski (poświęcone światowej literaturze anglojęzycznej – Szekspir, Vonnegut, Hemingway); historia - j. angielski (reformacja w Anglii)
 • projekty translatorskie (przekłady literatury anglojęzycznej na język polski w ramach zajęć z obu tych języków)
 • prowadzenie zajęć przygotowujących do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
 • wyjścia i wyjazdy na spektakle teatralne w ramach projektu Słowacki Szkołą Teatru (wyjścia do Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie oraz wyjazdy do teatrów w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Łodzi)
 • angażowanie uczniów w przygotowywanie uroczystości szkolnych związanych z obchodami świąt państwowych i narodowych np. Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja i in.
 • zwiedzanie wystaw tematycznie związanych z realizowanym programem i profilem klasy (Skansen Archeologiczny, Ratusz, Muzeum Żydów Częstochowian, Biblioteka Publiczna, Miejska Galeria Sztuki i in.)
 • wycieczki dydaktyczno-wychowawcze (Muzeum Powstania Warszawskiego, Sejm RP, Kraków – śladami renesansu, szlakiem Wyspiańskiego, Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau)

HISTORIA

 • udział w spotkaniach z bohaterami historii- świadkowie historii
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad historycznych (Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy Historycznej, Olimpiada "Losy żołnierza i oręża polskiego", Olimpiada Solidarności)
 • udział w projektach edukacyjnych i sesjach historycznych
 • współpraca ze Związkiem Sybiraków, Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu, IPN, Centrum Dialogu Międzykulturowego
 • przygotowywanie spektakli historycznych i debat
 • wycieczki edukacyjno - historyczne (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Archeologiczne w Krakowie)

JĘZYK ANGIELSKI

 •  Innowacja pedagogiczna  " Język angielski w różnych dziedzinach nauki"
 •  realizacja unijnego projektu " Certyfikat + "/ "Nowe Kwalifikacje", ( 6- miesięczny dostęp do platformy e-learningowej lerni.us oraz możliwość zdawania online egzaminu potwierdzającego praktyczną znajomość języka angielskiego oraz uzyskania certyfikatu Language Cert LTE od poziomu A1 do C2
 • lekcje łączone, np.: j. polski - j. angielski (poświęcone światowej literaturze anglojęzycznej – Szekspir, Vonnegut, Hemingway); historia - j. angielski (reformacja w Anglii)
 • projekty translatorskie (przekłady literatury anglojęzycznej na język polski w ramach zajęć z obu tych języków)
 • wyjścia na seanse filmowe w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz na filmy  zaznajamiające uczniów z historią i realiami krajów anglojęzycznych
 • udział uczniów w licznych imprezach okolicznościowych w szkole w celu zapoznawania ich z  kulturą krajów anglojęzycznych poprzez zabawę (Halloween, Dzień św. Patryka, Dzień św. Walentego), zawsze z  zachowaniem szacunku dla polskich zwyczajów


WSPÓŁPRACA:

 • współpraca z uczelniami wyższymi – Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, AJD – możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach
 • współpraca z instytucjami brytyjskimi, np. wyjścia na wykłady do British Council, zachęcanie uczniów do zdawania egzaminów międzynarodowych, zapoznawanie z wymaganiami egzaminacyjnymi, np. First Certificate, Certificate in Advanced English -  uznawanych na całym świecie (poziom matury rozszerzonej i wyższy)
 • możliwość skorzystania z oferty edukacyjnej IPN-u (wykłady, lekcje prowadzone przez pracowników IPN-u)
 • współpraca z lokalną prasą – możliwość realizowania pasji dziennikarskich.

PREZENTACJA DOSTĘPNA PO KLIKNIĘCIU NA ZDJĘCIE !!! 

Zapraszamy

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza