Przejdź do głównej treści
Rozmiar czcionek: A A+ A++

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Klasa I a

Czcionka:

KLASA I A - SPOŁECZNO-PRAWNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE: JĘZYK POLSKI, HISTORIA, MATEMATYKA, WOS
LICZBA MIEJSC: 30
JĘZYKI DO WYBORU: NIEMIECKI, ROSYJSKI

JĘZYK POLSKI

 • możliwość rozwijania talentu poetyckiego i literackiego poprzez udział w wykładach pracowników UJD (udział w cyklicznych "wieczorkach poetyckich")
 • współpraca z Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie – organizowanie wyjść (w tym również popołudniowych) na spektakle w ramach projektu "Słowacki szkołą teatru"
 • udział w projekcie  Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • współpraca z Ośrodkiem Kultury Filmowej w Częstochowie – organizowanie warsztatów filmowych
 • możliwość rozwijania pasji dziennikarskich – współpraca z "Życiem Częstochowy i Powiatu" i publikacja tekstów na łamach pisma publicystyczno-literackiego „Metonimia”
 • wycieczki polonistyczne i polonistyczno – historyczne
 • przygotowywanie do konkursów z zakresu poprawności językowej, literackich, recytatorskich, wiedzy o mediach
 • zajęcia przygotowujące do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Mediach
 • lekcje w ramach korelacji międzyprzedmiotowej
 • sesje naukowe, spotkania z wykładowcami UJD i UW
 • projekty poetycko - muzyczne
 • projekty we współpracy z lokalnymi stacjami radiowymi

HISTORIA
- udział w spotkaniach z bohaterami historii - świadkowie historii
- współpraca ze Związkiem Sybiraków, Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu, IPN, Centrum Dialogu Międzykulturowego
- przygotowywanie do konkursów i olimpiad historycznych ( Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy Historycznej, Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", Konkurs "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii")
- udział w projektach edukacyjno-historycznych służących rozbudzeniu zainteresowań historią regionu
- przygotowywanie spektakli historycznych i debat
- możliwość udziału w warsztatach edukacyjnych poszerzających wiedzę z najnowszej historii Polski 
- wycieczki edukacyjno-historyczne (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Dom Spotkań z Historią)


WOS 
- współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej i udział w akcji " Młodzi głosują"
- udział w symulowanych rozprawach sądowych
- spotkania koła politologicznego Entropia
- projekty z zakresu edukacji prawnej
- przygotowywanie do konkursów i olimpiad (Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Wiedzy o III RP, Olimpiada Wiedzy o Prawie)
- projekt edukacyjny Sejm Dzieci i Młodzieży
- udział w organizowanych w szkole i poza nią spotkaniach z politykami - posłami, senatorami, radnymi, władzami miasta
- warsztaty edukacyjne z prawnikami
- wyjazdy edukacyjne do Warszawy - wizyta w Sejmie

 

PO CO MI WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Wiedza o społeczeństwie to  przedmiot  zawierający elementy innych nauk: psychologii, socjologii, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, prawa.
WOS jest jednym z najbardziej potrzebnych przedmiotów w szkole, Wiedza i umiejętności, jakich dostarcza  przekładają się na nasze codzienne życie.
Niektórzy nie lubią WOS-u , bo „nie lubią polityki”. To jednak wielkie uproszczenie. Nie o politykę tu tylko chodzi. WOS uczy  młodych  ludzi rozumienia świata
Wiedza o  konstytucji, prawach człowieka, o dostępie do informacji publicznej uczyni z Was świadomych obywateli Polski a praktyczne informacje o tym, jak działa Unia Europejska i  jakie korzyści płyną ze swobodnego przepływu ludzi, usług i towarów uczyni w Was świadomych mieszkańców Europy.
Wiedza o funkcjonowaniu państwa i ideologiach ¬politycznych uchroni Was przed populizmem.
Warsztaty, wykłady i debaty  organizowane w ramach WOS-u nauczą Was kompetencji miękkich przydatnych na rynku pracy w każdej specjalizacji i branży (np. stały rozwój, otwartość na zmiany, umiejętności komunikacyjne,  praca zespołowa umiejętności organizacyjne).
Praca metodami krytycznego myślenia uczyni Was odpornym na schematyczne widzenie świata, manipulację, wykształci umiejętność przetwarzania informacji, odróżniania opinii od faktów  i emocjonalnych osądów.
BĄDŹ ŚWIADOMY ZALET WOS-u!
BĄDŹ ŚWIADOMY SIEBIE I ŚWIATA WOKÓŁ NAS!

 

Wymiar godzin nowego przedmiotu: Historia i teraźniejszość - będzie wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia.

Wymiar godzin przedmiotów: Historia oraz Wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego i będzie wynosić odpowiednio: 6 h (historia) i 8 h (wiedza o społeczeństwie), w cyklu kształcenia.


CO PO CZTEROLETNIEJ  EDUKACJI W TEJ KLASIE?
Klasa realizująca w zakresie rozszerzonym przedmioty – język polski, historię, wos przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach: polonistyka, psychologia, historia, prawo, dziennikarstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, politologia, językoznawstwo, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, międzywydziałowe studia humanistyczne i wielu innych.

PREZENTACJA DOSTĘPNA PO KLIKNIĘCIU NA ZDJĘCIE !!! 

Zapraszamy

E-dziennik

Ranking WaszaEdukacja.pl

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Myślenie krytyczne

115-lecie szkoły

Projekt

ERASMUS +

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza