Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Klasa I a

Czcionka:

KLASA I A - SPOŁECZNO-PRAWNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE: JĘZYK POLSKI, HISTORIA, MATEMATYKA, WOS
LICZBA MIEJSC: 30
JĘZYKI DO WYBORU: NIEMIECKI, ROSYJSKI

JĘZYK POLSKI

 • możliwość rozwijania talentu poetyckiego i literackiego poprzez udział w wykładach pracowników UJD (udział w cyklicznych "wieczorkach poetyckich")
 • współpraca z Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie – organizowanie wyjść (w tym również popołudniowych) na spektakle w ramach projektu "Słowacki szkołą teatru"
 • udział w projekcie  Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • współpraca z Ośrodkiem Kultury Filmowej w Częstochowie – organizowanie warsztatów filmowych
 • możliwość rozwijania pasji dziennikarskich – współpraca z "Życiem Częstochowskim" i publikacja tekstów na łamach pisma publicystyczno-literackiego „Metonimia”
 • wycieczki polonistyczne i polonistyczno – historyczne
 • przygotowywanie do konkursów z zakresu poprawności językowej, literackich, recytatorskich, wiedzy o mediach
 • zajęcia przygotowujące do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Mediach
 • lekcje w ramach korelacji międzyprzedmiotowej
 • sesje naukowe, spotkania z wykładowcami UJD i UW
 • projekty poetycko - muzyczne
 • projekty we współpracy z lokalnymi stacjami radiowymi

 

HISTORIA

 • udział w spotkaniach z bohaterami historii- świadkowie historii
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad historycznych (Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy Historycznej, Olimpiada "Losy żołnierza i oręża polskiego", Olimpiada Solidarności)
 • udział w projektach edukacyjnych i sesjach historycznych
 • współpraca ze Związkiem Sybiraków, Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu, IPN, Centrum Dialogu Międzykulturowego
 • przygotowywanie spektakli historycznych i debat
 • wycieczki edukacyjno - historyczne (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Archeologiczne w Krakowie)

 

WOS

 • spotkania koła politologicznego Entropia
 • współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej i udział w akcji " Młodzi głosują"
 • udział w sesjach i debatach
 • udział w organizowanych w szkole i poza nią spotkaniach z politykami - posłami, senatorami, radnymi, władzami miasta
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad (Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Wiedzy o III RP, Olimpiada Wiedzy o Prawie)
 • organizowanie zajęć w sądzie, spotkań z prokuratorami, adwokatami, radcami prawnymi
 • organizowanie wyjazdów edukacyjnych do Warszawy - wizyta w Sejmie, Sejm dzieci i młodzieży
 • udział w projektach edukacyjnych


CO PO CZTEROLETNIEJ  EDUKACJI W TEJ KLASIE?
Klasa realizująca w zakresie rozszerzonym przedmioty – język polski, historię, wos przygotowuje uczniów do studiów na kierunkach: polonistyka, psychologia, historia, prawo, dziennikarstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, politologia, językoznawstwo, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, międzywydziałowe studia humanistyczne i wielu innych.

PREZENTACJA DOSTĘPNA PO KLIKNIĘCIU NA ZDJĘCIE !!! 

E-dziennik

Nauka zdalna

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

ERASMUS +

Reforma edukacji

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Kartka z kalendarza

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza