Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Harmonogram rekrutacji

Czcionka:

Postępowanie rekrutacyjne

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły :

- od 19 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego :

- od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły:

-  do 6 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

- 7 lipca 2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do liceum poprzez przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

- od 7 lipca 2017r. do 13 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

- 14 lipca 2017 r.

 

Postępowanie uzupełniające

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

- od 14 lipca 2017 r. do 18 lipca 2017 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły

- do 10 sierpnia 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

- 11  sierpnia 2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

- do 14 sierpnia 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

- do 16 sierpnia 2017 r.

 

 

 

E-dziennik

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Reforma edukacji

Słowacki OFF