Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

NAKRĘTKOWA CZĘSTOCHOWA

Czcionka:

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”.

Zadaniem uczestników jest zebranie jak największej liczby plastikowych nakrętek. W akcji wygrywa placówka, która przez cały rok szkolny zbierze największą liczbę plastikowych nakrętek w przeliczeniu na jednego ucznia.

Celem akcji jest m.in. kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie ich do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz wzbudzenie prospołecznych postaw.

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie każdego roku włącza się w działania. Dlaetego też zachęcamy uczniów i nauczycieli do zbierania i przynoszenia nakrętek do szkoły.

Koordynatorem zbiórki w szkole jest prof. Katarzyna Tazbir.

 

E-dziennik

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

SłowackiArt

Reforma edukacji

Job shadowing