Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Osobowość Słowackiego

Czcionka:

„OSOBOWOŚĆ SŁOWACKIEGO”

Wyróżnienie, którym nagradzani są wybrani uczniowie klas III uczęszczający do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

 • „Osobowość Naukowa” - za wybitne osiągnięcia w nauce,
 • „Osobowość Artystyczna” - za wyróżniającą się działalność artystyczną,
 • „Osobowość Słowaka” - za pracę na rzecz szkoły i środowiska,
 • „Osobowość Naukowa – Olimpijczyk” (wyróżnienie przyznawane od 2016 roku) - za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.

 

„OSOBOWOŚĆ SŁOWACKIEGO 2016”:

 • „Osobowość Naukowa” – Kamila Walkowicz (klasa III a)
  • Podczas trzech lat nauki w I LO Kamila osiągała bardzo wysokie wyniki; szkołę ukończyła z wynikiem najwyższym spośród absolwentów – 5,33.
  • Uczennica reprezentowała I LO w konkursach humanistycznych. Obszarem jej zainteresowań są: język polski, historia i łacina.
  • W ostatnim roku nauki uzyskała tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkurs "Świat ukryty w literaturze, świat ukryty w języku, świat ukryty w tekstach kultury” organizowanego przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Utalentowana wokalnie, swoim pięknym głosem i nastrojowymi interpretacjami utworów muzycznych uświetniła wiele uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
  • Zaangażowana w życie szkoły – działała w kole politologicznym „ENTROPIA” i kole teatralnym „Teatralniak”.

 

 • „Osobowość Naukowa - Olimpijczyk” – Lena Mirowska (klasa III a)
 • Sukcesy naukowe Leny:

- tytuł finalisty XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

- status finalisty 4. edycji Ogólnopolskiego Konkurs "Świat ukryty w literaturze, świat ukryty w języku, świat ukryty w tekstach kultury” organizowany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Podczas trzech lat nauki w I LO osiągała bardzo wysokie wyniki; szkołę ukończyła z wynikiem 5,17.
 • Zaangażowana w życie szkoły – działała w kole teatralnym „Teatralniak”, publikowała artykuły w szkolnych mediach.

 

 • „Osobowość Artystyczna” – Piotr Kramer (klasa III b)

Nagrody i wyróżnienia przyznane podczas nauki w I Liceum Ogólnokształcącym:

- I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie na Małe Formy Teatralne, pod hasłem „MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ" dla napisanej i wyreżyserowanej przez Piotra sztuki „SUKKUB”. Konkurs zorganizowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.

- III miejsce podczas XVI Przeglądu Zespołów Teatralnych Szkół Średnich zorganizowanego przez Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie – spektakl „SUKKUB” (scenariusz i reżyseria – Piotr Kramer)

- odtwórca jednej z ról w filmie „Sachem” zrealizowanym przez uczennicę II LO im. Romualda Traugutta - Marię Magdalenę Jeziorowską. Projekt wziął udział w konkursie „Filmowe Nowele Henryka Sienkiewicza” zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Bernie i zdobył wyróżnienie II stopnia.

- I miejsce w kategorii filmowej (wraz z trzema innymi uczniami wchodzącymi w skład zespołu teatralnego „Chain-smokers”) za sztukę Alexa Brouna ’10 000 cigarettes’ w „MaD Teens Festival” zorganizowanym przez  Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i Stowarzyszenie kultura.pl. Piotr był zarówno odtwórcą jednej z ról, jak i reżyserem.

- A także wiele innych ról, w które wcielił się Piotr podczas uroczystości i wydarzeń szkolnych i pozaszkolnych.

 

 • „Osobowość Słowaka” – Przemysław Onoszko (klasa III a)
 • Przemek w roku szkolnym 2014/2015 wzorowo sprawował funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Podczas wypełniania swoich obowiązków organizował wiele wydarzeń i uroczystości wzbogacających życie szkoły, a także promujących placówkę w środowisku lokalnym.
 • Z ogromnym zaangażowaniem działał na rzecz akcji „Razem dla Słowaka”.
 • Zaangażowany w życie szkoły – działał w kole politologicznym „ENTROPIA”.

 

Ranking olimpijski COPTIOSH

Reforma edukacji

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Słowacki OFF