Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Osobowość Słowackiego

Czcionka:

„OSOBOWOŚĆ SŁOWACKIEGO”

Wyróżnienie, którym nagradzani są wybrani uczniowie klas III uczęszczający do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

 • „Osobowość Naukowa” - za wybitne osiągnięcia w nauce,
 • „Osobowość Artystyczna” - za wyróżniającą się działalność artystyczną,
 • „Osobowość Słowaka” - za pracę na rzecz szkoły i środowiska,
 • „Osobowość Naukowa – Olimpijczyk” (wyróżnienie przyznawane od 2016 roku) - za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.

„Osobowość Naukowa – Olimpijczyk” - Aleksandra Żurek (uczennica klasy III a)

 • Sukcesy naukowe Aleksandry:
 • uzyskała tytuł finalistki XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.          Sukces ten zagwarantował jej zwolnienie z egzaminu maturalnego z języka polskiego w obu częściach: ustnej i pisemnej oraz na obu poziomach, zarówno podstawowym, jak i rozszerzonym, dając maksymalny, stuprocentowy wynik. Ponadto Ola w rekrutacji na prawo na Uniwersytet Jagielloński może się poszczycić również najwyższym, struprocentowym wynikiem.
 • zyskała tytuł finalisty XXXV Olimpiady Języka Łacinskiego
 • Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 • Podczas trzech lat nauki w I LO Aleksandra osiągała bardzo wysokie wyniki; szkołę ukończyła z najwyższą średnią 5,44.
 • Zaangażowana w życie szkoły – redagowała teksty na szkolna stronę internetową.

„Osobowość Naukowa – Olimpijczyk” - Małgorzata Mróz (uczennica klasy III a)

 • Sukcesy naukowe Małgorzaty:
 • tytuł laureata Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (rok szkolny 2014/2015)
 • I miejsce i tytuł laureata (rok szkolny 2015/16) oraz II miejsce i tytuł laureata (rok szkolny 2016/2017) w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej "GWIEZDNY KRĄG"
 • tytuł laureata Olimpiady Filozoficznej (rok szkolny 2016/2017)
 • tytuł laureata Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (rok szkolny 2015/16)
 • tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie (rok szkolny 2015/16)
 • tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy o Mediach.
 • Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 • Podczas trzech lat nauki w I LO Małgorzata osiągała bardzo wysokie wyniki; szkołę ukończyła ze średnią ocen - 5,19.
 • Zaangażowana w życie szkoły – działała w kole politologicznym „ENTROPIA”, brała czynny udział w wielu debatach oksfordzkich, pisała teksty do szkolnego pisma literacko-publicystycznego „Metonimia”.

„Osobowość Naukowa – Olimpijczyk” – Jakub Kmieć (uczeń klasy III a)

 • Sukcesy naukowe Jakuba:
 • tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy o III RP (rok szkolny 2016/2017)
 • tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym (rok szkolny 2016/2017)
 • tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy Historycznej (rok szkolny 2016/2017).

o          Podczas trzech lat nauki w I LO Jakub osiągał bardzo wysokie wyniki; szkołę ukończyła ze średnią ocen - 5,17.

o          Zaangażowany w życie szkoły – działał w kole politologicznym „ENTROPIA”, brał udział w debatach oksfordzkich.

„Osobowość artystyczna” – Krzysztof Cybulski (uczeń klasy III b)

Niezwykle utalentowany aktor, muzyk, lektor, konferansjer, którego talent podziwialiśmy podczas niezliczonej liczby występów w szkole i poza murami I LO. Człowiek ogromnej kultury osobistej, angażujący się z entuzjazmem w każde zaproponowane mu działanie.

 • Nagrody i wyróżnienia przyznane podczas nauki w I Liceum Ogólnokształcącym:
 • I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych i Wokalnych Music and Drama Festival, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.
 • I miejsce w Przeglądzie Małych Form Teatralnych "Młodość bez uzależnień" 2016 oraz III miejsce podczas XVI Przeglądu Zespołów Teatralnych Szkół Średnich zorganizowanego przez Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie – spektakl „SUKKUB” (2016).
 • indywidualne wyróżnienia aktorskie podczas XVI Przeglądu Zespołów Teatralnych Szkół Średnich zorganizowanego przez Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie – spektakl „SUKKUB” (2016).
 • wyróżnienie II stopnia za udział w projekcie realizowanym przez uczennicę II LO im. Romualda Traugutta - Marię Magdalenę Jeziorowską, która przygotowała film biorący udział w konkursie „Filmowe Nowele Henryka Sienkiewicza” zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Bernie.
 • I miejsce w konkursie „MaD Teens Festival” - zespół teatralny „Chain-smokers”, sztuka pod tytułem ‘10000 cigarettes’.
 • Stworzył z Patrycją Sawicką najlepszy duet sceniczny podczas Przeglądu Teatralnych Zespołów Szkół Średnich zorganizowanego przez Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (2015).
 • II miejsce za spektakl „norway.today”  Igora Bauersimy w reż. Marka Ślosarskiego podczas Przeglądu Teatralnych Zespołów Szkół Średnich zorganizowanego przez Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (2015).
 • nagroda publiczności oraz nagroda Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego w XVII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego.     
 • Głos Krzysztofa jest doskonale zanany każdemu uczniowi i nauczycielowi - uczeń prowadził audycje szkolnego radiowęzła.
 • Niezastąpiony akompaniator każdej szkolnej wokalistki. Gitarowe brzmienia, które słyszeliśmy podczas koncertów i uroczystości szkolnych to zarówno interpretacje utworów muzycznych innych kompozytorów, jak i własne, autorskie dzieła Krzysztofa.
 • Wybitny konferansjer ogromnej liczby wydarzeń o charakterze szkolnym i miejskim.

„Osobowość Słowaka” – Wojciech Glenc (uczeń klasy III b)

 • Wojtek w roku szkolnym 2015/2016 spełniał się w roli Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Podczas wypełniania swoich obowiązków organizował wiele wydarzeń i uroczystości wzbogacających życie szkoły, a także promujących placówkę w środowisku lokalnym.
 • Podczas nauki w I LO Wojtek brał udział w wielu konkursach z zakresu języka polskiego i języka angielskiego. Tytuły i nagrody:
 • tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu DISCOVER CANADA 2016.
 • tytuł finalisty XII Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Z poprawną polszczyzną na co dzień".
 • laureat II stopnia Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus. Lingua Plus
 • Wojtek ukończył szkołę z wyróżnieniem – średnia ocen: 5,13.

„Osobowość Naukowa” - Karolina Borowicz (uczennica klasy III d)

 • Podczas trzech lat nauki w I LO Karolina osiągała bardzo wysokie wyniki; szkołę ukończyła z wynikiem – 5,42.
 • Inne sukcesy Karoliny:
 • Najlepszy wynik w eliminacjach szkolnych i tym samym udział w etapie okręgowym XIV edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki.
 • III miejsce w Szkolnym Konkursie Matematycznym w roku 2016.

„OSOBOWOŚĆ SŁOWACKIEGO 2016”:

 • „Osobowość Naukowa” – Kamila Walkowicz (klasa III a)
  • Podczas trzech lat nauki w I LO Kamila osiągała bardzo wysokie wyniki; szkołę ukończyła z wynikiem najwyższym spośród absolwentów – 5,33.
  • Uczennica reprezentowała I LO w konkursach humanistycznych. Obszarem jej zainteresowań są: język polski, historia i łacina.
  • W ostatnim roku nauki uzyskała tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkurs "Świat ukryty w literaturze, świat ukryty w języku, świat ukryty w tekstach kultury” organizowanego przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Utalentowana wokalnie, swoim pięknym głosem i nastrojowymi interpretacjami utworów muzycznych uświetniła wiele uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
  • Zaangażowana w życie szkoły – działała w kole politologicznym „ENTROPIA” i kole teatralnym „Teatralniak”.

 

 • „Osobowość Naukowa - Olimpijczyk” – Lena Mirowska (klasa III a)
 • Sukcesy naukowe Leny:

- tytuł finalisty XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

- status finalisty 4. edycji Ogólnopolskiego Konkurs "Świat ukryty w literaturze, świat ukryty w języku, świat ukryty w tekstach kultury” organizowany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Podczas trzech lat nauki w I LO osiągała bardzo wysokie wyniki; szkołę ukończyła z wynikiem 5,17.
 • Zaangażowana w życie szkoły – działała w kole teatralnym „Teatralniak”, publikowała artykuły w szkolnych mediach.

 

 • „Osobowość Artystyczna” – Piotr Kramer (klasa III b)

Nagrody i wyróżnienia przyznane podczas nauki w I Liceum Ogólnokształcącym:

- I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie na Małe Formy Teatralne, pod hasłem „MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ" dla napisanej i wyreżyserowanej przez Piotra sztuki „SUKKUB”. Konkurs zorganizowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.

- III miejsce podczas XVI Przeglądu Zespołów Teatralnych Szkół Średnich zorganizowanego przez Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie – spektakl „SUKKUB” (scenariusz i reżyseria – Piotr Kramer)

- odtwórca jednej z ról w filmie „Sachem” zrealizowanym przez uczennicę II LO im. Romualda Traugutta - Marię Magdalenę Jeziorowską. Projekt wziął udział w konkursie „Filmowe Nowele Henryka Sienkiewicza” zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Bernie i zdobył wyróżnienie II stopnia.

- I miejsce w kategorii filmowej (wraz z trzema innymi uczniami wchodzącymi w skład zespołu teatralnego „Chain-smokers”) za sztukę Alexa Brouna ’10 000 cigarettes’ w „MaD Teens Festival” zorganizowanym przez  Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i Stowarzyszenie kultura.pl. Piotr był zarówno odtwórcą jednej z ról, jak i reżyserem.

- A także wiele innych ról, w które wcielił się Piotr podczas uroczystości i wydarzeń szkolnych i pozaszkolnych.

 

 • „Osobowość Słowaka” – Przemysław Onoszko (klasa III a)
 • Przemek w roku szkolnym 2014/2015 wzorowo sprawował funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Podczas wypełniania swoich obowiązków organizował wiele wydarzeń i uroczystości wzbogacających życie szkoły, a także promujących placówkę w środowisku lokalnym.
 • Z ogromnym zaangażowaniem działał na rzecz akcji „Razem dla Słowaka”.
 • Zaangażowany w życie szkoły – działał w kole politologicznym „ENTROPIA”.

 

E-dziennik

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

Kartka z kalendarza

ERASMUS +

Reforma edukacji

Job shadowing

Partnerstwo

Skrzynka na sygnały

Sto lat dla Niepodległej – kartka z kalendarza