Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Rok szkolny 2012/2013

Czcionka:

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

WIEDZA OGÓLNA

 

SEMESTR I

 

Lp.

Nazwa konkursu

Lokata, imię i nazwisko  ucznia

Nauczyciel przygotowujący

1.

IV Regionalny Konkurs Języka Angielskiego dla szkół ponagimnazjalnych Christmas Traditions 2012

I miejsce

Mateusz Deska (kl. I a)

mgr Agnieszka Mrowiec-Smaga

2.

Konkurs Wiedzy o J. Słowackim

w ramach Zlotu Rodzin Szkół

im. J. Słowackiego

I miejsce

Karolina Tyjas (III b)

mgr Monika Górna

3.

Powiatowe Prezentacje Poetyckie im. H. Poświatowskiej

I miejsce

Magdalena Kościelniak (III b)

mgr Monika Górna

   

Wyróżnienia:

Magdalena Biegus (II h)

Anna Barańska (III a)

mgr Maria Miniszewska

4.

„Moje rodzinne drzewo genealogiczne” – konkurs organizowany przez Archiwum Państwowe w Częstochowie

I miejsce

Ewa Dryjka (II a)

mgr Iwona Kociołek

5.

„Eurodyktando” – konkurs wojewódzki

 

I miejsce

Dominik Depta (III a)

mgr Agnieszka Łuczak - Wielgórka

 

   

II miejsce

Adrian Kyć (III a)

 
   

Wyróżnienia:

Anna Nowakowska (I b)

Anna Barańska (III a)

mgr Maria Miniszewska

6.

II Przeglądu Małych Form Teatralnych i Wokalnych w Języku Angielskim. „MEETING DRAMA & MUSIC"

II miejsce

Kinga Tyjas (II e)

mgr Jolanta Kuligowska - Woszczyna

7.

Olimpiada Historyczna

Etap okręgowy:

Adam Gruca (III a),

Adam Krzyżowski (II a)

mgr Małgorzata Kaim

8.

XVIII edycja konkursu MATEMATYKA-OXFORD. PLUS

Laureat:

Przemysław Kulasiewicz (III e)

mgr Janina Wójcik

9.

Olimpiada Języka Łacińskiego

Etap okręgowy:

Karolina Krawczyń (II a)

Adam Krzyżowski (II a)

mgr Jolanta Kuligowska -Woszczyna

 

 

 

II SEMESTR

 

1.

III edycja Wojewódzkiego Konkursu Historyczny "Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków”

Laureaci:

Hajduk Karol (II a)

Zyzik Izabela (I a)

 

mgr Małgorzata Kaim

   

Bekus Błażej (II d)

mgr Marek Paściak

2.

Konkurs Know America zorganizowany przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych, Fundację FWW i Collegium Civitas w Warszawie

Finaliści:

Aleksandra Rabenda

(II b)

 

mgr Tamara Samarcew

   

Mateusz Deska (I a)

mgr Agnieszka

Mrowiec - Smaga

3.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” organizowany przez WOM  w Bielsku Białej

pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Laureaci dobrego wyniku w skali kraju:

Alicja Gruzińska (I a)

Mateusz Deska (I a)

Wiktoria Krzak (I a)

 

mgr Agnieszka

Mrowiec – Smaga

 

   

Magdalena Radecka (I b)

mgr Tamara Samarcew

4.

Międzypokoleniowy festiwal piosenki włoskiej „San Sopocka Remo” 2013 zorganizowany przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych w Łodzi

I miejsce

Kinga Tyjas (II e)

mgr Jolanta Kuligowska -Woszczyna

5.

Międzypokoleniowy festiwal piosenki włoskiej „San Sopocka Remo” 2013 zorganizowany przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych w Łodzi

III miejsce

Agata Kapralska (I c)

mgr Jolanta Kuligowska -Woszczyna

6.

X Edycja Śląskiego Konkursu Języka Niemieckiego

Udział w III etapie:

Magdalena Czerwińska (III f)

mgr Bożena Dziąbor

7.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Etap wojewódzki:

Magdalena Czapla (II b)

mgr Monika Górna

8.

Powiatowy Konkurs Kaligraficzny

„I Ty możesz zostać Mistrzem pióra” pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Dyrektora częstochowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach

II miejsce

Ewa Dryjka (II a)

mgr Iwona Kociołek

   

III miejsce

Paulina Zając (III a)

mgr Agnieszka Łuczak - Wielgórka

   

Wyróżnienie

Agata Kielińska (III b)

mgr Monika Górna

9.

Konkurs wiedzy o Powstaniu Styczniowym

I miejsce

Wioletta Kuklewska (I a)

mgr Monika Górna

   

II miejsce (ex aequo)

Kinga Suchańska (II a)

Piotr Hasikowski (II a)

mgr Iwona Kociołek,

mgr Małgorzata Kaim

10.

VI Ogólnopolska Olimpiada

„O Diamentowy Indeks AGH”

Laureat II stopnia:

Aleksandra Wasek (III d)

mgr Urszula Pijet

11.

XXXIX Olimpiada Geograficzna

Etap okręgowy – część ustna:

Aleksandra Wasek (III d)

mgr Urszula Pijet

12.

XI Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

Etap okręgowy:

Marta Adamus (II d)

Kinga Piotrowska (II d)

mgr Urszula Pijet

13.

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny

Laureatka II miejsca

Ewa Dryjka (II a)

Finalistka

Kinga Suchańska (II a)

mgr Iwona Kociołek

14.

Szkolny konkurs języka angielskiego zorganizowany przez Epik School

I miejsce

Zuzanna Brzeszczak (I a)

II miejsce (ex aequo)

Mateusz Deska (I a)

Zuzanna Lipartowska

(I a)

III miejsce

Alicja Gruzińska (I a)

mgr Agnieszka

Mrowiec – Smaga

 

15.

Olimpiada Ekologiczna

Etap okręgowy:

Bartosz Kaniowski (II f)

mgr Monika Lichańska - Walas

16.

Olimpiada Biologiczna

Etap okręgowy:

Karolina Ciura (III c)

Magdalena Leszczyńska (III c)

Olga Wojciechowska

(III c)

mgr Monika Lichańska - Walas

17.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu

Etap okręgowy:

Łukasz Borgulat (II e)

Paweł Janusz (III b)

mgr Małgorzata Jankowska - Nowak

18.

Powiatowy Konkurs „Żyjmy bezpiecznie w zdrowym środowisku”

Etap okręgowy:

Karolina Wierzgała (II e)

mgr Małgorzata Jankowska – Nowak,

mgr Monika Lichańska - Walas

19.

Międzyszkolny konkurs „Maszyneria ludzkiego ciała”

Finalistka:

Ewa Janus (III b)

mgr Małgorzata Jankowska - Nowak

20.

Olimpiada Mediewistyczna

Laureat – IV miejsce w kraju

Dominik Depta (III a)

mgr Małgorzata Kaim

21.

Wojewódzki Konkurs „Zbrodnia Katyńska”

III miejsce

Karol Hajduk (II a)

mgr Małgorzata Kaim

   

Wyróżnienie

Alicja Gruzińska (I a)

22.

Miejski Konkurs "Kapitan Stanisław Sojczyński "Warszyc"

III miejsce

Dominika Olbrych (I a)

mgr Małgorzata Kaim

   

Wyróżnienie

Kinga Suchańska (II a)

Magdalena Basiak ((I a)

23.

Olimpiada „Losy żołnierza polskiego”

Etap okręgowy:

Dominik Depta (III a)

mgr Małgorzata Kaim

24.

Olimpiada Solidarności

Etap okręgowy:

Dariusz Lampa (I a),

Alicja Gruzińska (I a), która zajęła 4 miejsce

w woj. śląskim

mgr Małgorzata Kaim

25.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Etap okręgowy:

Dominik Depta (III a),

Alicja Gruzińska (I a),

Adam Krzyżowski (II a)

mgr Małgorzata Kaim

26.

Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej

Etap okręgowy:

Alicja Gruzińska (I a),

Adam Gruca (III a)

mgr Małgorzata Kaim

27.

Ogólnopolski Konkurs „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

Do II etapu:

Adrian Kyć (III a)

Dominik Depta (III a)

mgr Agnieszka Łuczak - Wielgórka

   

Finalistki:

Anna Nowakowska (I b)

Magdalena Biegus (II h)

mgr Maria Miniszewska

28.

Ogólnopolski Konkurs „Z poprawną ortografią na co dzień”

Finaliści:

Adrian Kyć (III a)

Anna Barańska (III a)

mgr Agnieszka Łuczak - Wielgórka

mgr Maria Miniszewska

29.

Wiersze miesiąca

Drukiem ukazał się wiersz:

Karolina Lisek (I b)

mgr Maria Miniszewska

30.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

II miejsce

Dominik Depta (III a)

mgr Agnieszka Łuczak - Wielgórka

31.

Międzyszkolny Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Matematyka w praktyce”

Wyróżnienie w finale:

Ewa Nowak (III c)

mgr Janina Wójcik

 

   

Finaliści:

Wiktoria Jaros (III b)

Karolina Tyjas (III b)

Klaudia Pawlik (III d)

 

mgr Małgorzata Hercog

32.

Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny „PoKoMat”

Finalistki:

Weronika Łazarz (II h)

Magdalena Biegus (II h)

Marta Mizgalska (II h)

mgr Małgorzata Hercog

33.

Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej

Laureatka:

Alicja Gruzińska (I a)

Ks. Tomasz Chudy

34.

Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

„Ravensbrück - miejsce zbrodni, pamięci i przebaczenia”

pod patronatem dr Wandy Półtawskiej

Wyróżnienie:

Patrycja Dądela (I f)

mgr Małgorzata Pniak

35.

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla dzieci i młodzieży” zorganizowany przez Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach akcji „EKUZ na podróże małe i duże 2013"

I miejsce:

Marlena Miarka (I b)

mgr Małgorzata Pniak

36.

Konkurs Geologiczny „Drapieżne oblicza ziemi”

Do II etapu:

Magdalena Biegus (II h),

Jędrzej Bielawski (II h)

mgr Dorota Stelmach

37.

Ogólnopolski Konkurs ekologiczny „Eko-Planeta”

Wyróżnienie:

Justyna Kulińska (II e)

mgr Małgorzata Jankowska - Nowak

38.

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Polska w NATO”

Etap wojewódzki:

IV miejsce

Karol Hajduk (II a)

VI  miejsce

Adam Krzyżowski (II a)

mgr Barbara Mizgalska

39.

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "Infos aktiv und kommunikativ"

I miejsce – reprezentacja szkoły:

Sebastian Klimek, Agnieszka Raczyńska, Joanna Kozłowska

mgr Iwona Strzelecka

40.

Szkolny Turniej Scrabble

I miejsce - Łukasz Chłąd (III e)

II miejsce-  Marta Piątek (II d)

III miejsce – Agata Kielińska (III b)

mgr Sylwia Ratka,

mgr Elżbieta Szajbel,

mgr Monika Wąsińska

 

SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

SEMESTR I

 

Lp.

Nazwa konkursu

Lokata, imię i nazwisko  ucznia

Nauczyciel przygotowujący

1.

Międzyszkolne Zawody Lekkoatletyczne

I miejsce - pchnięcie kulą: Paweł Droś (I d),

III miejsce – bieg na 800 m:

Agnieszka Zyzik (III f)

IV miejsce – bieg na 1500 m:

VI miejsce – skok w dal:

Zuzanna Janus (III f)

IX miejsce – bieg na 100 m:

Katarzyna Trejtowicz (I e)

XII miejsce – bieg na 400 m:

Aleksandra Derek (I d)

Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego

2.

Bieg „Złota Mila”

Kategoria Open:

II miejsce

Grzegorz Stemplowski (II h),

Agnieszka Zyzik (III f)

Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego

3.

Piłka ręczna dziewcząt

II miejsce

Zuzanna Janus (III f)

Agnieszka Zyzik (III f)

Paula Raczyńska (II e)

Olga Lemisz (II e)

Dominika Szuberda (II e)

Dominika Choła (II e)

Kinga Tyjas (II e)

Weronika Szczypior (II f)

Magdalena Kiepura (II d)

Marta Stala (II d)

Katarzyna Hendzlik (I e)

mgr Marlena Nowak

3.

Zawody międzyszkolne – Tenis stołowy dziewcząt

III miejsce

Karina Radek (II a)

Kinga Tyjas (II e)

Karolina Tyjas (III b)

mgr Małgorzata Pniak

4.

Międzyszkolne Sztafetowe Biegi Przełajowe

VII miejsce – dziewczęta:

Agnieszka Zyzik (III f)

Weronika Szczypior (II f)

IX miejsce – chłopcy:

G. Ścizły,

K. Czyż,

Konrad Linczyk (I b),

Grzegorz Stempolwski (II h)

Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego

5.

Zawody międzyszkolne – Piłka koszykowa dziewcząt

VI miejsce

Klaudia Huras (II c)

Karolina Lis (II c)

Anna Stargała (II f)

Justyna Bilińska (II f)

Ewelina Huras (II f)

Karolina Koźmin (II f)

Viola Dobrowolska (II b)

Anglika Klecza (I c)

mgr Arkadiusz Rek

6.

Zawody międzyszkolne – Piłka siatkowa chłopców

VII miejsce

Błażej Kadecki (I b)

Damian Olejnik (I b)

Sergiusz Mizera (II h)

Łukasz Szymczyk (II h)

Patryk Bajor (II f)

Maciej Szyda (I d)

Piotr Porada (III f)

Krystian Grzesik (II g)

mgr Tomasz Pawlikowski

 

 

SEMESTR II

 

1.

Zawody międzyszkolne – Łyżwiarstwo szybkie

VI miejsce

Magdalena Biegus (II h)

Agnieszka Knapińska (I d)

Olga Muskała (I a)

Alicja Sart (I c)

mgr Marlena Nowak

2.

Szkolne zawody – Halowy turniej piłki nożnej chłopców

I miejsce

Klasa III e

Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego

3.

Zawody międzyszkolne – Szachy

VI miejsce

Violetta Ociepa (II e)

Justyna Kulińska (II e)

mgr Małgorzata Pniak

4.

Zawody międzyszkolne – Pływanie

VIII miejsce drużynowo (dziewczęta):

Karina Wieczorek (I d)

Patrycja Żołnowska (I a)

Karolina Nouberg (II a)

Anna Ryś (III b)

III miejsce – indywidualnie, styl grzbietowy:

Karina Wieczorek (I d)

III miejsce – indywidualnie, styl klasyczny:

Anna Ryś (III b)

Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego

5.

XV Regionalny Drużynowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

V miejsce:

Edyta Kokot (II h)

Izabela Chudy (II a)

Konrad Leszczyk (I b)

Konrad Sobota (I b)

mgr Danuta Kurzak

6.

Zawody Międzyszkolne „Sprawni jak żołnierze”

V miejsce dziewczęta:

Edyta Kokot (II h)

Magdalena Biegus (II h)

Karolina Nitkowska (II h)

Katarzyna Trejtowicz (I e)

 

   

VII miejsce chłopcy:

Sergiusz Mizera (II h)

Łukasz Szymczyk (II h)

Konrad Linczyk (I b)

Grzegorz Stempolwski (II h)

7.

Bieg o Puchar Rektora AJD

II miejsce

Grzegorz Stempolwski (II h)

mgr Tomasz Pawlikowski

8.

Futsal Dziewcząt. Turniej piłki nożnej halowej z okazji Akademickiego Dnia Sportu na AJD w Częstochowie

II miejsce

Katarzyna Hendzlik (I e)

Paula Borczyk (I e)

Martyna Chwałowska (I e)

Anna Chmura (I e)

Paulina Rygał (I e)

Weronika Szczypior (II f)

Karina Radek (II a)

mgr Marlena Nowak

9.

Szkolne Turnieje piłki siatkowej dziewcząt z okazji: Dnia Kobiet, Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Sportu

I miejsce – klasa II h

II miejsce – klasa II a

III miejsce – klasa I c

 

Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

 

E-dziennik

Rekrutacja 2018

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

SłowackiArt

Reforma edukacji

Job shadowing