Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Rok szkolny 2011 / 2012

Czcionka:

OLIMPIADY

Michał Tutaj - Młodzieżowy Kurator Oświaty podczas „Śniadania mistrzów” org. przez Kuratorium Oświaty w Katowicach

(2010/2011: 2. miejsce w kraju w olimpiadzie z historii, 3.z języka łacińskiego, finalista olimpiady wiedzy o prawach człowieka).

Dominik Depta został przyjęty go grona uczestników programu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

o uzdolnieniach poznawczych w roku szkolnym 2011/2012.

Lp.

Imię i nazwisko  ucznia -

lokata

Nazwa olimpiady

Nauczyciel

odpowiedzialny

1.  

Michał Tutaj, IIIA -zakwalifikowanie się do etapu centralnego

Paweł Grubała, Michał Tutaj, IIIA

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

53. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Mgr M. Kaim - Zyśk 

2.  

Paweł Grubała, IIIA –

- zakwalifikowanie się do etapu centralnego

Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej

Mgr M. Kaim - Zyśk

3.  

Michał Tutaj, IIIA -                 - zakwalifikowanie się do drugiego etapu eliminacji okręgowych

19. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Mgr M. Kaim - Zyśk 

4.  

Adrian Kyć, IIA

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego 

42. Olimpiada Literatury   i Języka Polskiego

Mgr A. Łuczak - Wielgórka

5.  

Karol Hajduk, IA,  Tomasz Drab, IIIA

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

38. Olimpiada Historyczna

Mgr M. Kaim - Zyśk

6.

Dominik Depta, IIC

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

38. Olimpiada Historyczna

Mgr A. Wiklińska

7.

Karol Hajduk, Marcelina Izydorczyk, IA, Dominik Depta, IIC

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

4. Olimpiada Tematyczna "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 - 1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego”

Mgr M. Kaim – Zyśk

Mgr A. Wiklińska

8.

Paulina Drynda, IIIB,

Olga Wojciechowska, Magdalena Leszczyniak, Dominik Depta, Karolina Ciura z kl. IIC

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

41. Olimpiada Biologiczna

Mgr M. Lichańska - Walas

9.

Martyna Bęben, IIIC

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

 

41. Olimpiada Biologiczna

Mgr M. Jankowska - Nowak

10.

Anna Brol, IIIC

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

58. Olimpiada Chemiczna

Mgr V. Kurzak

11.

Adam Krzyżowski, IA,

Ewelina Milka, IB

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

22. Olimpiada Teologii Katolickiej „Kościół naszym domem”

Ks. W. Pelczarski

12.

Dominik Depta, IIC,

Anna Jończyk, IIIE, Aleksandra Wąsek, Izabela Żurawska, Klaudia Błaszczyk z kl. IID

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

10. Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

Mgr U. Pijet

13.

Paweł Gurbała, IIIA

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

25. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Mgr A. Łuczak - Wielgórka

14.

Paulina Walczak, IIIA

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

43. Olimpiada Języka Rosyjskiego

Mgr D. Chamoń

15.

Dominik Depta, IIC, Aleksandra Wąsek, IID

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

38. Olimpiada Geograficzna

Mgr. U. Pijet

16.

Martyna Bęben, Mikołaj Sowiński, IIIC

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

Okręgowa Olimpiada o Żywieniu i Żywności

Mgr M. Jankowska - Nowak

17.

Bartosz Kaniowski, IF, Martyna Bęben, IIIC

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Mgr M. Lichańska - Walas

Mgr M. Jankowska - Nowak

 

KONKURSY

Lp.

Imię i nazwisko  ucznia -

lokata

Nazwa konkursu

Nauczyciel

odpowiedzialny

1.

Michał Tutaj, IIIA – I miejsce

Bartosz Kobiela, IIIA – III miejsce

Anna Koza, IIA – IX miejsce

XVIII Regionalny Turniej Wiedzy Historyczno-Literackiej pod hasłem „Przewrót majowy i marszałek Józef Piłsudski”

zorganizowany przez  Bibliotekę Publiczną im. dr Władysława Biegańskiego, Regionalny Ośrodek Kultury i Delegaturę Kuratorium Oświaty w Częstochowie

Mgr M. Kaim - Zyśk

2.

Michał Tutaj, IIIA

Adam Krzyżowski, IA –

Finaliści

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Historycznej „Powstania Śląskie 1919-1921” zorganizowany Województwo Śląskie
Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
i w Bielsku-Białej

Patronat honorowy:
Śląski Kurator Oświaty

Mgr M. Kaim - Zyśk

3.

Olga Owczarek, IA

Laureatka

 

I Przegląd Małych Form Teatralnych i Wokalnych w Języku Angielskim „Meeting Drama and Music”

Zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Mgr Jolanta Kuligowska - Woszczyna

4.

Dominik Depta, Michał Gawęda, IIC

Finaliści

Konkurs „Rola Parlamentu Krajowego w Unii Europejskiej” Zorganizowany przez Kancelarię Sejmu RP i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Mgr M. Kaim - Zyśk

5.

Adam Krzyżowski, Karol Hajduk, IA, Adam Gruca, IIA

- zakwalifikowanie się do II etapu

Konkurs Historyczny "Wypędzenia, wywózki, martyrologia i zwycięstwa Polaków. Kształtowanie się Polski niepodległej, wielkie zwycięstwa i osiągnięcia Polaków"

Zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach

Patronat honorowy:
Śląski Kurator Oświaty

Mgr M. Kaim - Zyśk

6.

Olga Szydłowska, IIID

III miejsce

VIII Ogólnopolski Konkurs na Literackie Wspomnienie „Listopadowa melancholia”

 

Mgr Iwona Kociołek

7.

Kinga Suchańska, IA,

Michał Tutaj, IIIA,

Magdalena Czapla, IB,

Emilia Kmiecik, IIIF

- zakwalifikowanie się do II etapu

Konkurs Poprawnościowy „Rozwiąż swój język”

Zorganizowany przez Koło Kultury Języka Polskiego przy Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego

Mgr Iwona Kociołek

Mgr Maria Miniszewska

Mgr Monika Górna

8.

Agnieszka Klecha, IIIC

I miejsce;

Ewa  Dryjka, IA

II miejsce;

Paulina Zając, IIA

III miejsce

Magdalena Czapla, IB

Justyna Kulińska, IE

- wyróżnienia

III Regionalny Konkurs Kaligraficzny pod hasłem „I TY możesz zostać Mistrzem pióra"

Zorganizowany m.in. przez SP nr 24 im. Jana Marcina Szancera oraz VI LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie, SOD,

Bibliotekę Pedagogiczną RODN WOM w Częstochowie

Mgr Iwona Kociołek

Mgr Agnieszka Łuczak – Wielgórka

Mgr Magdalena Miniszewska

Mgr Monika Górna

 

 

  1. 9.

Mikołaj Sowiński, IIIC,

Katarzyna Patrzałek,       Kinga Majchrzak, IIIF

- zakwalifikowanie się do etapu okręgowego

Śląski Konkurs Języka Niemieckiego

Mgr Z. Sandak – Bernat

Mgr I. Strzelecka

10.

Mikołaj Sowiński, IIIC,

- I miejsce w szkole;

Sarah Pasierbek, IIID

- II miejsce w szkole

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund

Mgr Z. Sandak – Bernat

 

11.

Martyna Bęben, kl. IIIC

- udział w II etapie

X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Człowieku pt. "Maszyneria Ludzkiego Ciała"

Mgr Małgorzata Jankowska - Nowak

12.

Martyna Bęben, kl. IIIC

Ewa Janus, IIB

- udział w II etapie

Międzyszkolny Konkurs „W królestwie roślin i zwierząt”

Mgr Małgorzata Jankowska - Nowak

13.

II miejsce – piłka ręczna chłopców

Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Mgr Arkadiusz Rek

14.

II miejsce – tenis stołowy

Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Mgr Małgorzata Pniak

15.

III miejsce – piłka ręczna dziewcząt

Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Mgr Marlena Nowak

16.

IV miejsce – tenis stołowy

Wojewódzka Licealiada Młodzieży Szkolnej

Mgr Małgorzata Pniak

E-dziennik

Rekrutacja 2018

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

SłowackiArt

Reforma edukacji

Job shadowing