Przejdź do głównej treści

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Oficjalna strona I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

Festiwal Małych Form Teatralnych

Czcionka:

Festiwal Małych Form Teatralnych organizowany jest pod hasłem:  „wywiedzione ze słowa „niepodległość”.

Konkurs organizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie pod honorowym patronatem pani Jadwigi Wiśniewskiej Posła do Parlamentu Europejskiego oraz patronatem pani Alicji Janowskiej Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie i Stowarzyszenia  Absolwentów i Przyjaciół I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie Z tradycją w XXI wieku.

Celem Festiwalu jest upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z tym faktem, a także utrwaleniem polskiej suwerenności. Zachęcenie młodzieży do subiektywnej wypowiedzi odnoszącej się do kwestii niepodległości, budowanie tożsamości narodowej u uczniów oraz kształtowanie postawy aktywnego obywatela. Propagowanie idei szkoły aktywnej, promującej spontaniczną twórczość artystyczną, rozwój wyobraźni oraz ekspresji artystycznej przez formy teatru.

W Festiwalu mogą uczestniczyć uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

E-dziennik

Ranking olimpijski COPTIOSH

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

SłowackiArt

Reforma edukacji

Job shadowing